Samen met Petra Verkoopexpert

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Samen met Petra Verkoopexpert kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maak van de diensten van Samen met Petra Verkoopexpert en/of omdat u deze zelf heeft aangegeven bij het sturen van een email of bericht aan Samen met Petra Verkoopexpert heeft verstrekt. Samen met Petra Verkoopexpert kan de volgende persoonsgegeven verwerken:
            Uw voor- en achternaam, adresgegevens, geboortedatum en plaats,
            telefoonnummer en uw e-mailadres.

Waarom Samen met Petra Verkoopexpert gegevens nodig heeft
Samen met Petra Verkoopexpert verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail, bericht of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Samen met Petra Verkoopexpert uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst of opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang bewaard Samen met Petra Verkoopexpert uw gegevens
Samen met Petra Verkoopexpert bewaart uw persoonsgegeven niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Uw gegeven worden niet langer dan twee jaar bewaard indien er een overeenkomst met u tot stand komt. Wanneer er geen overeenkomst met u tot stand komt, worden uw persoonsgegevens maximaal een jaar bewaard.

Delen met anderen
Samen met Petra Verkoopexpert verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@samenmetpetraverkopen.nl. Samen met Petra Verkoopexpert zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Samen met Petra Verkoopexpert neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Samen met Petra Verkoopexpert maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in de verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft, dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Samen met Petra Verkoopexpert verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Samen met Petra Verkoopexpert.

Samen met Petra Verkoopexpert is als volgt te bereiken:

Email: info@samenmetpetraverkopen.nl
Website: samenmetpetraverkopen.nl
Telefoon:  06 – 130 99 264

Postadres: H.B. Hulsmanstraat i 20a, 9663 TK te Nieuwe Pekela
KVK:  90157982